spiral

آخرین اخبار در مورد علی القاصی مهر

آغاز محاکمه متهمان پرونده کینگ مانی

رئیس کل دادگستری استان تهران، از آغاز محاکمه متهمان پرونده موسوم به کینگ‌مانی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی‌مهر، درباره پرونده موسوم به کینگ مانی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در سطح کشور، اظهار داشت: این پرونده به صورت ویژه تحت رسیدگی قضائی قرار دارد و با ارجاع این پرونده به مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، جلسات دادگاه به زودی آغاز خواهد ...

مختومه شدن ۸۱۳ پرونده کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در سال گذشته

رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵ هزار پرونده مسن در سطح استان تهران با هدف کاهش آسیب‌های مختلف و کسب رضایت مراجعان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه چهارساعته مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها با اشاره به ابلاغ برنامه‌های عملیاتی و مأموریت‌های مختلف به واحدها و ...

افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری و در مجموعه قضائی استان تهران گفت: افزایش کیفیت رسیدگی‌های قضائی، جز با به‌روز کردن رسیدگی‌ها ممکن نخواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع قضات دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضائی غدیر) با گرامی‌داشت ایام پر فضیلت ماه ش ...